Ing. Pavel Vlček - Ambra

Vzdělávací a technická agentura pracuje v oblasti kolejové dopravy od roku 1992. Spolupracuje s dopravci po celém území České republiky. Její činnost je zaměřena převážně do procesu vzdělávání, školení a zajištění zákonných požadavků v kolejové dopravě. Tím je zajištěno odborné sledování činností, které s dopravou souvisí a je zajištěna reakce na všechny změny a novelizace zákonů a vyhlášek, které jsou uváděny do platnosti. Agentura sama sleduje potřebné termíny školení, zkoušek, revizí a tím jsou vytvořeny předpoklady pro optimální provozní podmínky dopravců.

Firma zajišťuje tyto činnosti

 1. Technické, dopravní a přepravní školení jízdního personálu
 2. Výcvik personálu podle jednotlivých odborností
 3. Získání kvalifikace "Osoba poučená"
 4. Technické školení strojníků
 5. Technická kontrola vozidel
 6. Provádění periodických revizí a tlakových zkoušek vzduchojemů vozidel
 7. Zajištění zkoušek pro prodloužení průkazu UTZ
 8. Provádění prací souvisejících s vyhláškou 177/00
 9. Vnitřní předpis pro provozování drážní dopravy
 10. Opravy trakčních vozidel
 11. Speciální školení
 12. Zpracování znaleckých posudků